top of page
Hogenova.jpg

Prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc.

filozofie, přednáška

Praha

Email:

V PROGRAMU

Den

Čas

Sál

Lekce

o Anně Hogenové

Anna Hogenová je česká filosofka, fenomenoložka.Absolvovala gymnázium v Žatci, kde mezi její učitele patřil i Zdeněk Svěrák, poté FTVS UK a FF UK. Přednáší na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, kde byla též vedoucí Oddělení filosofie a etiky, na Husitské teologické fakultě UK, kde je zároveň vedoucí Katedry filozofie a na Pražské vysoké škole psychosociálních studií. Zabývá se tématy jako pohyb, pravda jako neskrytost, tělo a tělesnost a filosofie sportu. Docentka (1992) a profesorka (UP v Olomouci 2006) kinantropologie. Přednáší také na FTVS UK a je jedním z přednášejícím v oboru Jóga a jógová terapie. K jejím dílům patří mezi jinými publikace Jak pečujeme o svou duši (2008), Bloudění jako úděl (2011), Fénomen Domova (2013), Čas a sebepoznání (2014), Čas ve výchově, umění a sportu (2014), Bytí a rozumění (2016), a například kniha Žít z vlastního pramene (2019). Její díla jsou protkaná láskou k filozofii, rozjímání a skutečným zájmem o péči o duši. Blízké jsou jí filozofické pohledy Husserlovy, Heideggerovy a Patočkovy fenomenologie. 

Na festivalu přiblíží témata týkající se péče o duši, hledání sebe sama a rozhovoru se sebou samým, fenoménu času, hledání domova, bytí, usebírání se a žití z vlastního pramene z pohledu filozofie. 

 

Odkazy na mediální vystoupení Anny Hogenové nalezte v následujících odkazech:

Rozhovor pro Wave rozhlas

https://wave.rozhlas.cz/dnesni-clovek-zije-v-predbehu-nepatri-mu-pritomnost-rika-filozofka-anna-hogenova-7778313

bottom of page