top of page

Paedr. Karel Kostka, MBA, PhD.

Filozofie: Vědomí, Inteligence a Mysl

Web:

V PROGRAMU

Den

Čas

Sál

Lekce

o Karlovi

Karel Kostka (známý též pod pseudonymem Cubeca) se narodil ve Vsetíně. Dětství prožil na Jasence, kde s rodiči bydlel a kde také začal chodit do první třídy v malotřídce. Od páté třídy se dostal na městskou Horní školu a od šesté třídy navštěvoval základní školu Trávníky. V roce 1980 maturoval na Střední zemědělské technické škole v Rožnově pod Radhoštěm, ale pěstitelem ani chovatelem se nestal - táhlo ho to k učitelství. Vystudoval Pedagogickou fakultu Palackého univerzity v Olomouci, obor český jazyk a občanská nauka (promoval r. 1985). Následující rok zde složil rigorózní zkoušky a získal titul doktor pedagogiky, zároveň nastoupil na vojenskou službu v Bratislavě. Od podzimu následujícího roku začal vyučovat na Středním odborném učilišti elektrotechnickém ve Vsetíně, kde byl po revoluci v roce 1989 jmenován zástupcem ředitele a rok poté jej ministr průmyslu jmenoval ředitelem.

Po změně poměrů v republice se mu však naskytla příležitost splnit si svůj sen a v roce 1991 s nadšením založil jednu z prvních soukromých středních škol v republice a dal jí své jméno - Kostka. Školu budoval úplně od začátku, a to nejdříve v pronajatých prostorách Domu kultury, později vybudoval celý nový školský areál, sportovní halu a velký moderní domov mládeže hotelového typu.
Za výsledky své práce obdržel z rukou místopředsedy vlády ocenění „Manažer roku České republiky" (1993). Po letech mu bylo uděleno z rukou hejtmana Zlínského kraje nejvyšší krajské „Vyznamenání za pedagogickou činnost a významný přínos pro výchovu a vzdělávání mladé generace" (2007).

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Marcel Chládek za dalších sedm let, 28. 3. 2014, udělil Karlu Kostkovi v pražském Lichtenštejnském paláci i nejvyšší státní vyznamenání v resortu školství : „Medaili Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR". Šlo o ocenění jeho významné pedagogické, výchovné, vědecké a umělecké práce, dlouhodobého a vynikajícího působení v resortu školství a za významný podíl na zajišťování a zlepšování podmínek pro výchovu a vzdělávání v České republice, jak bylo uvedeno v protokolu.

Mimo svoji školu učil Karel Kostka na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a Přírodovědné a pedagogické fakultě Technické univerzity v Liberci. Od roku 2013 přijal funkci proděkana Fakulty humanitních studií Vysoké školy Humanitas, od jara 2016 má status hostujícího profesora filozofie na Pařížské univerzitě ve Francii.

Byl rovněž prezidentem vzdělávací společnosti se sídlem v Londýně. Náleží do malé skupiny lidí ve světě, jimž byla při oficiálních testech naměřena hodnota IQ vyšší než 200. Stal se členem Mensy a její vedení ho ustanovilo jako testujícího s působností pro Zlínský kraj. Sám nemá označení "nejchytřejšího Čecha" rád, neboť aby toto označení bylo pravdivé, musel by jej podstoupit každý český občan. 

Je úspěšným a uznávaným malířem, svá výtvarná díla vystavuje po celém světě. Malbě se věnuje s přestávkami od roku 1985. Do roku 2001 prezentoval svá díla pod vlastním jménem, poté, počínaje výstavou v SOHO (New York, 2001), zvolil na doporučení amerických galeristů pseudonym Cubeca, který je v mezinárodním kontextu dobře zapamatovatelný a je složeninou anglického a španělského překladu jeho jména.

Rozsáhlá je i jeho literární tvorba. Svá díla vydává pod pseudonymem Karel Cubeca. V češtině a angličtině byly vydány jeho knihy Rozhovory/Talks (2005) a rozsáhlá dvoudílná monografie Cubeca (2005), dále je autorem odborného textu Črty z psychologie a komunikace (2007) a čtenářsky velmi úspěšných románů: Prokletí zlatokopů (2005), Zlato Afriky (2006), Zlatá skrýš (2007), Tajemství skrytého kláštera (2008), A Bůh mlčel (2009), Ve spárech osudu (2010), Poselství v dlani (2011), Pravá tvář anděla (2012), Písky času (2013), Kdo probudí hvězdy (2014), Kawa 9 (2015), Faraonův následník (2016), Faraonův soud (2017), Ve stínu faraona (2018), Vyměřený čas (2019), Muž, který nevrhá stín (2020), Muž, který našel svůj stín (2021), Who Are We? - A General Theory of Consciousness, Time, Space and Being (2021).

Na sklonku roku 2015 vydal pozoruhodnou publikaci „Kdo jsme? Obecná teorie vědomí, času, prostoru a bytí", která vyvolala široký ohlas jak ve veřejnosti, tak v akademickém světě. Jde o soubor filozofických a psychologických přednášek o podstatě existence, vědomí, světa a života, kterou napsal jako reakci na poptávku po jeho přednáškách ze strany celé řady univerzit.

Žije trvale ve Vsetíně, je ženatý a má tři děti. Vedle pedagogiky, filozofie, výtvarného a literárního umění patří mezi jeho koníčky sport a cestování.

bottom of page