top of page
0.jpg

Markéta Antoníčková

Terapeutická jóga

Ostrava

Web:

Email: 

V PROGRAMU

Den 27.4. 2024

Čas 8:30-9:45

Sál Maha Shala (Brick House)

Lekce Morning Yogi Tea (jógový čajový dýchánek - jógová terapie)

o Markétě

Jógová praxe mi přináší setrvání v přítomném okamžiku. Díky tomuto prožitku mi dává pocit
spokojenosti a vděčnosti, také však sílu čelit obavám a strachu těžkých chvil, které život občas
přivane.


Již více než deset let se věnuji výuce jógy, jak na skupinových, tak individuálních lekcích. Studium jógy
je stálou součástí mé vlastní praxe. V roce 2021 jsem dokončila tříleté studium Jógy a jógové terapie
na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy. Do hloubky jógové terapie pronikám i nadále
pod vedením fyzioterapeuta, pedagoga a jogína PhDr. Jiřího Čumpelíka, Ph.D.


Mé lekce jsou vedeny terapeuticky s důrazem na objevování jemných změn v nastavení těla,
vedoucích od tíhy k lehkosti. K uvědomění si důležitosti pevného základu, opory a záměru. Toto
propojení se odráží, jak ve fyzickém těle, dechu, energii, tak i v mentálním rozpoložení.


V roce 2012 jsem založila SANTOSHA YOGA STUDIO v Ostravě-Porubě, které mi stále do života přináší
mnoho radosti a nádherných setkání.

bottom of page