já u dveří na balkon studio.jpg

Lucie Formanovaá

Vinyasa jóga

Ostrava

V PROGRAMU

Den

Čas

Sál

Lekce

o Lucii

"Na Józe mě fascinuje její neuvěřitelná komplexnost. Jóga znamená celistvost a jógová praxe nabízí funkční nástroje a metody k poznání Sebe sama a to po všech stránkách, které lidská bytost zahrnuje - fyzické, mentální, duchovní i metafyzické. Abychom svůj život mohli žít v souladu se sebou i se světem kolem (což je v podstatě totéž, protože svět kolem je odrazem našeho mikrokosmu) a v radosti, která není závislá na okolnostech, což asi všichni chceme, k tomu je třeba objevit v sobě Zdroj radosti, klidu a souladu. Jógovou praxí se učíme rozlišovat a rozpoznávat ve svém vnitřním prostoru to pravdivé a stálé od toho, co je naše iluzorní představa o sobě (i sobě v kontextu tzv.vnějšího světa). K tomu je nutné si vytvořit ve svém životě prostor pro uvnitřnění. A to je Sádhana - jógová praxe.

Mým posláním a záměrem je být průvodkyní a vytvořit takový prostor, kde můžete v klidu trénovat bdělou pozornost, učit se dívat se na sebe pravdivě, uvnitřnit se a  prozkoumávat a objevovat Sebe jakožto součást Božské/Vesmírné Jednoty. Provozuji v samém centru Ostravy studio Atha Yoga, místo pro Vaše potkávání se se Sebou, ale i pro sdílení a uvědomění si sebe i v kontextu světa. Jóga pro mne znamená stát nohama pevně na zemi a mít srdce a mysl otevřené. Jógová praxe není vymezena podložkou. Naopak, na podložce pouze trénujeme. Jógová praxe je každodenní život.Namasté"