Registrační a storno podmínky

Koupí vstupenky souhlasíte s registračními a storno podmínkami:

  • Registrace probíhá online přes rezervační systém Reenio na adrese pranavajoga.reenio.cz

  • Registrace vstupenky je platná po dobu 5 dní, do kdy musí být uhrazena.

  • Informace k platbě jsou zaslány emailem účastníkovi.

  • Po uhrazení vstupenky je účastník informován emailem a registrace je tak dokončena.

  • Účastník v informačním emailu obdrží unikátní kód, kterým se prokáže společně se svým jménem při vstupu na festivalu.

  • Registrace neuhrazená do 5 dní automaticky propadá.

  • Dokončená registrace je závazná a NELZE jej stornovat. Vstupenky na festival není možné vracet.

  • Registrací na festival prohlašuji, že v době konání festivalu budu sledovat opatření proti covid-19 a v případě vyžádání průkazu bezinfekčnosti patřičným správním orgánem budu schopen/a předložit dokument, který mou bezinfekčnost prokáže.

Registrační a storno podmínky platné od 1.10.2021