top of page
Kante Ar.jpg

Dj Kante Ar - Jan Hanusek

Ecstatic Dance

Praha / Ostrava (CZ)

V PROGRAMU

Den: 26.4.2024

Čas: 19.30 - 21.00

Sál: Shiva Shala (Brick House)

Lekce: Ecstatic Dance - Flow of Ecstasy

o Honzovi

"Mé jméno je Jan Hanusek, DJ “ZeK“ aka Kante-Ar. Jsem DJ a promotér v jedné osobě. Samotný počátek milénia roku 2000, znamenal novou éru jak pro lidstvo, tak pro můj počátek hudební kariery. Má hudební pestrost se barví do stylu, Techno, Elektro, Break Beat, Funky, Tribal, Minimal, DnB, PsyTrance spiritual music atd.. Ecstatic Dance se věnuji od Léta 2020, kdy jsem byl tímto tanečním projektem doslova na tolik uchvácen, až jsem se do toho ponořil naplno a po 20 letech zkušeností s DJjingem se mohl plnohodnotně rozvíjet v pestrých, dlouhých setech, kde je možno prožít veškeré pocity a emoce. S novou cestou také přichází nové jmého určené pro Ecstatic Dance: Kante-Ar Co je to ECSTATIC DANCE? Představte si tanec v prostředí bez pozorovatelů, soudů, postojů, mluvení, bot, alkoholu nebo kouře. Prostor, kde se každý může cítit spontánně bezpečně, zkoušet nové věci v tanci a posouvat své hranice. Toto je tanec, který tančíte, když se nikdo nedívá, síla kdy prožíváme všechny možné emoce, to je svoboda, uvolněnost, spontánnost, jednota, radost, smutek, štěstí strach, sexualita, to vše v jeden moment tance."

ENG

"My name is Jan Hanusek, DJ "ZeK" aka Kante-Ar. I am a DJ and promoter in one. The very beginning of the 2000 millennium meant a new era both for humanity and for the beginning of my musical career. My musical variety is colored in style, Techno, Electro, Break Beat, Funky, Tribal, Minimal, DnB, PsyTrance spiritual music, etc. I have been involved in Ecstatic Dance since the summer of 2020, when I was literally so enthralled by this dance project that I fully immersed myself in it and after 20 years of experience with DJing, I was able to fully develop in colorful, long sets, where it is possible to experience all the feelings and emotion. With the new path also comes a new name for Ecstatic Dance: Kante-Ar What is ECSTATIC DANCE? Imagine dancing in an environment without observers, judgments, attitudes, talking, shoes, alcohol or smoke. A space where everyone can feel spontaneously safe, try new things in dance and push beyond your limits. This is the dance you dance when no one is watching, the power when we experience all possible emotions, that is freedom, relaxation, spontaneity, unity, joy, sadness, happiness, fear, sexuality, all in one moment of dance."

bottom of page